فروشگاه فایل‌نگار

فایل نگار

فایل نگار، مرجعی برای خرید و فروش فایل مانند جزوه‌های دانشگاهی، نمونه سوال، پاوپوینت، طرح توجیحی، قالب سایت، عکس و آنچه که قابل به اشتراک گذاری باشد، است. می‌توانید با جستجو در سایت فایل مورد نظر خود را پیدا کنید.
اگر فایل‌هایی برای ارائه دارید، شما هم می‌توانید از طریق فایل نگار کارآفرینی و کسب درآمد کنید.